Data: Dilluns 16 de març

La situació generada per l’evolució del Coronavirus COVID-19, ha suposat l’adopció de mesures de salut extraordinàries per les autoritats de Salut Pública que inclouen, entre altres, el tancament de centres educatius i activitats relacionades amb atenció de majors.

Addicionalment, i respecte al termini actual comprès entre el 16 de març i el 12 d’abril, es requereix l’adopció d’altres mesures que conjuminin la protecció de la salut de totes les persones usuàries de l’IFOC, i la responsabilitat de l’administració d’estar més a prop que mai al servei de la ciutadania.

En virtut de tot això s’estableixen les següents mesures:

EN RELACIÓ A l’ATENCIÓ PRESENCIAL EN LES OFICINES DE PALMANOVA:

Queda interromput el servei d’atenció al públic en aquestes dependències municipals.

Segons el que es disposa en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s’informa la ciutadania que se suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació de tots els procediments administratius, el còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l’esmentat Reial Decret o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest.

RESPECTE A LES ACCIONS DE FORMACIÓ:

1.- Es retarden les accions formatives en IFOC en execució. De moment el termini establert és entre el 16 del març al 12 de d’abril.

2.- Es posposen les accions formatives l’inici de les quals estava previst des del 16 de març fins al 12 d’abril. Es reprogramessin les accions i es traslladaran a altres dates i horaris.

Els programes del IFOC en matèria de qualificació inicial dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca estan afectats per les directrius procedents d’aquesta entitat.

Els programes de l’IFOC en matèria d’accions formatives de les convocatòries de persones desocupades, itineraris integrals d’inserció, així com la formació emmarcada dins de les convocatòries de formació dual: programes mixtos estan afectats per les directrius remeses des del SOIB divendres passat 13 de març.

Per a qualsevol dubte o qüestió en matèria de formació, preguem contacti amb el correu electrònic: formacio@ifoc.es o trucant al telèfon 971 13 46 13 de 9:00 a 14:00 hores

EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ORIENTACIÓ:

1.- S’anul·la l’atenció presencial, i s’aconsella a les persones usuàries dels diferents serveis de l’IFOC facin un ús massiu tant de la plataforma www.ifoc.es/contigo, com dels correus electrònics subministrats per les persones de referència com a mitjà de contacte habitual:

Per a qualsevol dubte respecte els programes preguem truquin al telèfon 971 13 46 13 de 9:00 a 14:00 hores o contactin amb els següents correus electrònics:

Agència de Col·locació: intermediacion@ifoc.es

Orientació de joves: empleatjove@ifoc.es

Emprenedoria: emprendedores@ifoc.es

Els programes d l’IFOC en matèria d’accions d’ocupació subvencionades pel SOIB estan subjectes a les directrius que estableixi aquest organisme.

Per a qualsevol dubte respecte als programes  SOIB: visibles, soib qualificats, soib desenvolupament local i soib dóna, contacteu exclusivament a través del correu electrònic: convocatorias@ifoc.es

En tots els casos el personal de l’IFOC mantindrà el contacte totes les persones afectades, tant de l’esdevenir dels nous esdeveniments com per a informar del restabliment dels serveis.

Compartir