Qui no ha fet o sentit a parlar dels cursos a distància? No són cap novetat, no els hem inventat ara, però en temps de confinament ens hem vist obligats a posar en marxa totes les estratègies pedagògiques i a posar en joc les diferents modalitats educatives per intentar adaptar-nos a la “nova normalitat” imposada.

A l’Ifoc tenim en marxa nombroses accions formatives online, amb gran èxit de participació. 

Però, en què consisteix l’educació a distància?

Educar a distància és un concepte senzill i antic, que simplement implica que el docent i l’alumne estiguin en espais diferents i/o en asincronia.

És a dir, tradicionalment entenem que l’alumne i el docent han de compartir espai i temps, per poder interactuar i que es produeixi l’aprenentatge, però l’experiència i la necessitat ens demostra que, si la institució educativa ha dissenyat els continguts i els canals de comunicació adients, es pot aprendre mitjançant uns apunts, llibres, suport informàtica, converses telefòniques, videotelefonades, vídeos educatius i tots els recursos que puguem activar.

Quins inconvenients i dificultats presenta la formació a distància?

Com explica la nostra docent d’Anglès professional per a Restauració, Ana Alonso: “és incomparable a l’experiència d’una aula…  ¿què no donaríem tots per reunir-nos, fer els exercicis junts, riure i prendre un cafetet a l’hora del descans?”. A més, solen patir problemes tècnics com que es trenca l’ordinador, ens falla la línia, s’acaba la bateria. Aquestes situacions de ben segur que ens sonen a tots, no? A més, a vegades costa trobar el moment i l’espai per concentrar-se des de casa. 

 

Però totes les dificultats es veuen compensades per les nombroses avantatges que trobam en la formació a distància: 

  • Flexibilitat de l’alumne per escollir el temps d’estudi, els continguts i la manera de treballar, etc.
  • Innovació i reflexió: El docent pot planificar i adaptar els continguts i posar en marxa estratègies innovadores.
  • Alumne al centre: Situa l’alumne en el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge: l’autonomia que requereix estudiar des de casa assegura una major implicació de l’alumne. 
  • Motivació: És motivador: les pantalles ens atreuen, les noves metodologies ens engresquen. 
  • Competències: Adquirim noves competències en reforcem algunes que ja teníem: organització del temps i del pensament, respectar el torn de paraula, elaborar millor les idees per poder-les transmetre en aquest nou mitjà, etc.

N’Ana Alonso destaca també que l’alumnat de cursos a distància en temps de confinament agraeix ocupar el seu temps amb activitats productives que els distreguin de les preocupacions: “ si estudies aprofites el teu temps, un temps que tots tenim la sensació d’estar perdent. A més, ens preparem pel retorn a la vida normal, que estarà plena de reptes i dificultats, però també de noves oportunitats de reciclar-te i reinventar-te “. Ens enfocam en el futur amb esperança, oblidant per un moment el present que ens entristeix.

En aquest sentit, també cal destacar que la formació a distància en temps de confinament és com “sortir a l’exterior”. Ens reunim amb altres persones amb el pretext de fer una videoconferència o un treball en grup, o una conversa amb el professor. 

 

En definitiva, tot i que el confinament ens ha fet perdre el tracte personal que ens ofereix l’ensenyament presencial tradicional, una de les coses més útils que podem fer aquests dies és formar-nos i està connectats amb altres persones amb qui compartim interessos i projectar-nos cap al futur.

 

Compartir