El BATLE DE CALVIÀ PRESENTA EL PROGRAMA SOIB VISIBLES 2019-2020 QUE HA PERMÈS LA CONTRACTACIÓ DE 22 PERSONES DESOCUPADES MAJORS DE 30 ANYS

El 60% de les persones contractades són majors de 54 anys

El batle de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, ha presentat avui el programa Visibles 2019-2020 del SOIB, que suposa la contractació durant sis mesos, per part de l’Ajuntament de Calvià, de 22 persones treballadores en situació d’atur, majors de 30 anys, a jornada completa, per realitzar obres i serveis d’interès social que beneficiaran tot el terme municipal.

SOIB Visibles 2019-2020 és un programa de foment de l’ocupació, en què les persones aturades reben l’oportunitat de fer una feina durant sis mesos a diferents àrees de l’Ajuntament de Calvià amb l’objectiu de tornar a tenir una experiència laboral, preferentment en un àmbit relacionat amb les seves habilitats i qualificació. Paral·lelament, aquestes persones segueixen un procés d’orientació laboral destinat a enfortir-ne la posterior inserció en el mercat laboral ordinari.

A banda de la descapitalització dels coneixements, les situacions d’atur de llarga durada tenen efectes psicològics importants sobre les persones. En alguns casos, suposen una pèrdua d’autoestima quan s’observa que els individus s’enfronten a dificultats serioses per assolir una feina. Aquest fet és especialment rellevant en contexts com l’actual, en què els individus observen que es crea ocupació però, en canvi, ells no aconsegueixen un treball. Atès que l’objectiu darrer de qualsevol política pública és millorar el benestar dels ciutadans, resulta palès que facilitar l’accés a un lloc de feina, més enllà fins i tot de la qüestió monetària, té beneficis importants en la salut i felicitat de les persones.

Des de l’any 2016, l’Ajuntament de Calvià ha contractat un total de 118 persones gràcies a aquest programa.

Hem de destacar la implicació de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Calvià en les tasques d’informació i derivació de persones amb vulnerabilitat social del municipi perquè puguin participar en aquests programes.

Quan finalitzen aquests projectes, IFOC posa a la seva disposició els recursos necessaris per fomentar-ne l’ocupabilitat, entre ells l’Agència de Col·locació Municipal, el servei d’orientació laboral i el servei d’atenció a l’emprenedor, a més d’accions formatives.

La convocatòria contempla una edició l’any 2019 i una altra dins 2020. La de 2019 va iniciar el passat 7 de novembre, i la de 2020 es té previst que iniciï al novembre de 2020.

Pel que fa al finançament, per a l’exercici 2019, a part de per l’Ajuntament de Calvià, la convocatòria SOIB Visibles 2019-2020, ha estat promogut pel SOIB, per fons de l’Estat a través de la Conferència Sectorial i pel Fons per afavorir l’Impuls del Turisme Sostenible (ITS).

Per a l’exercici 2019 a Calvià s’han presentat dos projectes, un per part de l’Ajuntament de Calvià, a través de l’Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC), un projecte global denominat Calvià Integra 2019, el qual engloba diverses àrees municipals i, l’altre, per part de Llar de Majors de Calvià denominat Noves Oportunitats II. En total se n’han beneficiat 22 persones.

El cost dels projectes per l’exercici 2019 és de 320.032,22 €, dels quals 264.000,00 € corresponen a la subvenció concedida i 56.032,22 € seran aportació de l’Ajuntament de Calvià.

En aquesta convocatòria es desenvoluparan els projectes següents, coordinats per l’IFOC:
-CALVIÀ INTEGRA 2019: Projecte global en el qual participen diverses àrees municipals:
-INSTITUT MUNICIPAL DE L’ESPORT (ICE): Manteniment de les zones enjardinades dels recintes esportius
-MEDI NATURAL I URBÀ: Treballs de manteniment dels espais de la Finca pública de Galatzó
-MANTENIMENT: Treballs de manteniment dels espais públics del municipi, treballs de pintura en edificis municipals i mobiliari urbà, treballs de manteniment en edificis municipals i platges
-PARTICIPACIÓ CIUTADANA I JOVENTUT: Manteniment d’edificis i suport a esdeveniments per al Servei de Joventut i Participació Ciutadana
-LLAR DE CALVIÀ: Noves Oportunitats II. Treballs de rehabilitació, manteniment i neteja dels Centres de la Tercera Edat de Calvià

Share This