El passat dia 28 d’agost es van iniciar, a l’Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC), quatre programes mixtos de formació i ocupació, en els quals hi participen un total de 48 persones desocupades.

Gràcies als quatre programes que ha posat en marxa l’Ajuntament de Calvià serà possible la contractació de 20 joves menors de 30 anys i 20 persones majors de 30 que, amb el suport de 8 professionals de gestió de programes, realitzaran obres d’interès social al municipi de Calvià.

El batle de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, i la tinenta de batle d’Educació i Formació, Olga Granados, els han donat la benvinguda, acompanyats del gerent de l’IFOC, Darío Espallargas. Rodríguez Badal els ha animat a què aprofitin intensament aquest any en què rebran formació i també treballaran aplicant l’aprenentatge que obtindran, i que els servirà per iniciar o reintroduir-se, al final del programa, en el món laboral amb unes noves experiències i noves expectatives.

Els projectes mixts són programes que combinen formació teòrica i experiència pràctica, en el marc del contracte de formació i aprenentatge i tenen per finalitat millorar l’ocupabilitat de les persones participants, mitjançant d’adquisició de noves competències professionals. És per aquest motiu que, a banda d’obtenir certificats de professionalitat i experiència laboral d’un any, també es fa un itinerari individualitzat d’inserció per a cada alumne/a treballador/a.

DOS PROGRAMES SOIB JOVE FORMACIÓ I OCUPACIÓ Tenen una durada de 1.680 hores, i permeten la contractació durant 12 mesos, de 20 joves desocupats, menors de 30 anys, inscrits al sistema nacional de Garantia Juvenil i 4 professionals de gestió de projectes, inscrits al SOIB.

ITINERARIS CALVIÀ: és la denominació del projecte on s’impartirà el certificat de professionalitat de Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya, complementat amb el nivell A1 d’Alemany. Pel que fa al servei que duran a terme, consisteix a fer tasques de recollida d’informació sobre l’estat de conservació dels camins públics d’interès excursionista, elaborar guies dels recorreguts, analitzar la senyalística o realitzar activitats de guiatge de grups, entre altres actuacions relacionades amb senders i rutes d’interès excursionista a tot el municipi. També donaran suport en l’organització i desenvolupament d’activitats i esdeveniments relacionats amb el turisme actiu.

FORESTA: sota aquest nom trobam un projecte que permet obtenir dos certificats de professionalitat d’Activitats auxiliars en aprofitaments forestals i Activitats auxiliars en conservació i millora de monts, així com un certificat parcial d’activitats auxiliars en agricultura. Realitzaran actuacions forestals, com l’esbrossi, neteja i manteniment de camins, i faixes de seguretat en zones urbanes i periurbanes de Santa Ponça, Costa de la Calma, Costa d’en Blanes, Parc Arqueològic de Sa Morisca, finca pública de Galatzó i altres zones del municipi.

UN PROGRAMA SOIB 30 FORMACIÓ I OCUPACIÓ També amb una durada de 1.680 hores, permet la contractació de 20 persones desocupades, majors de 30 anys, i de 4 professionals inscrits al SOIB, durant un període de 12 mesos.

JARDINS MEDITERRANIS: Durant aquest temps, l’alumnat/treballador podran obtenir el certificat d’Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria i Activitats auxiliars en agricultura. Realitzaran feines de condicionament de jardins en diferents dependències municipals, com per exemple policia, escoletes municipals, centres de gent gran, etc. Duran a terme també tasques d’agricultura a la finca pública de Galatzó i als horts urbans de Son Bugadelles.

INFOCALVIÀ: en els 12 mesos de durada del projecte, l’alumnat/treballador es formarà en el certificat de professionalitat Activitats Administratives en relació amb el client, a l’hora que s’encarregarà de feines de caire administratiu vinculades a les necessitats de diferents departaments municipals: enquestes de satisfacció dels usuaris, enquestes sobre hàbits de vida saludables de la ciutadania, qüestionaris d’impacte, participació en campanyes informatives municipals o mecanització de dades, seran algunes de les tasques assignades a les 10 persones participants.

Per executar aquests quatre programes, l’Ajuntament de Calvià ha rebut una subvenció de 877.440,00 € concedida per la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, que compta amb fons de Conferència Sectorial.

Durant el transcurs del programa, l’ alumnat-treballador rebrà formació en inserció laboral i tècniques de recerca d’ocupació, alfabetització informàtica, sensibilització en la igualtat d’oportunitats i idiomes en algun dels projectes. Precisament aquestes formacions complementàries permetran la contractació de tres docents més, especialistes en cada matèria.

S’ha de destacar que la formació en noves tecnologies tindrà un pes important des del primer dia, ja que la intenció de l’Ajuntament és capacitar a les persones participants per encarar amb competència un eventual període de formació a distància. Amb aquesta finalitat, i per tal que els programes no s’aturin, es posen a marxa plans de formació en entorns virtuals i previsió de cessió de material informàtic a l’alumnat que ho necessiti.

A més, quan finalitzin els 12 mesos, l’ IFOC posarà a l’abast de les persones participants els recursos necessaris per fomentar-ne l’ocupació, entre els quals hi ha l’Agència municipal de col·locació, els serveis d’orientació i el d’atenció a persones emprenedores.

Per altra banda, des de l’IFOC es posa especial esment en guardar les mesures de distanciament social per garantir la salut de totes les persones participants: mascareta, reducció de ràtios, adaptació dels espais de formació, distància de seguretat i rentat de mans són algunes de les mesures obligatòries que s’han implantat a l’IFOC per fer front amb responsabilitat a les exigències que imposa el COVID-19, sense les quals no seria possible dur a terme activitats formatives presencials.

Compartir