Programes de Formació professional amb Contractació

 

971 134 613

SOIB JOVE

 

Aquests programes estan emmarcats en la iniciativa europea de Garantia Juvenil que pretén facilitar l’accés de la joventut al mercat de treball. L’estratègia fomenta l’emprenedoria jove, aprovada al febrer de 2013 pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

 

Garantia Juvenil estableix que els joves puguin rebre una oferta d’ocupació, educació o formació després de finalitzar els seus estudis o trobar-se en situació de desocupació.

 

L’objecte d’aquests programes és millorar les aptituds i competències professionals de les persones joves que participen, alhora que es desenvolupen projectes d’interès social per a la ciutadania.

 

Els programes SOIBJove estan promoguts per l’Ajuntament de Calvià mitjançant l’IFOC i finançats pel SOIB amb la participació del SEPE i cofinançats pel Fondo Social Europeu (FSE).

Enguany posam en marxa 2 projectes nous.

 

 

Itineraris Calvià, és un programa mixt de formació i ocupació adreçat a joves d’16 i 29 anys que te com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones participants.  Durant el programa, s’obté el certificat de professionalitat de “Guia en Itineraris de baixa i mitja muntanya” i un nivell A1 d’Alemany.

 

D’altra banda, mitjançant un contracte de formació i aprenentatge amb l’Ajuntament de Calvià, realitzen una obra d’interès general, que consisteix a donar a conèixer i senyalitzar camins i senders d’interès excursionista del nostre municipi, i participar en l’organització d’activitats de guiatge o activitats esportives, senderistes o de temàtica ambiental.Els programes SOIB JOVE FORMACIÓ I OCUPACIÓ, estan promoguts per l’Ajuntament de Calvià a través de l’IFOC i finançats pel SOIB amb la participació del SEPE i el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE).

 

 

 

 

Foresta,  és un programa mixt de formació i ocupació de l’àrea professional forestal, adreçat a joves entre els 16 i els 29 anys. L’objectiu d’aquest programa és millorar la qualificació i l’ocupabilitat de 10 joves participants.  Així, durant els 12 mesos de durada del programa poden obtenir dos certificats de professionalitat de nivell 1: “Activitats auxiliars en aprofitaments forestals” i “Activitats auxiliars en conservació i millora de monts”.

 

Per altra banda, mitjançant un contracte de formació i aprenentatge amb l’Ajuntament de Calvià, realitzen diverses actuacions forestals d’interès general pel municipi, treballant a zones boscoses periurbanes com Costa de la Calma i Costa d’en Blanes i a la finca pública del Galatzó o al Parc arqueològic del Puig de na Morisca. Les tasques que es duen a terme són: la poda i  prevenció d’incendis, aprofitament forestal dels residus i prevenció de la desforestació.Els programes SOIB JOVE FORMACIÓ I OCUPACIÓ, estan promoguts per l’Ajuntament de Calvià a través de l’IFOC i finançats pel SOIB amb la participació del SEPE i el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE).

 

 

 

 

 

SOIB 30

 

Els programes públics de formació i ocupació, dirigits a persones desocupades de 30 anys o més, són un recurs que els permet adquirir les competències professionals necessàries per a la inserció laboral, ja que s’estructuren en ensenyaments específics de formació pràctica professional en un context real de treball.

 

Aquest programa SOIB 30 està finançat pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears amb fons de la LXIV Conferència Sectorial i Assumptes Laborals i gestionat per l’Ajuntament de Calvià.

 

Enguany posam en marxa 2 projectes nous. 

 

 

Jardins Mediterranis, és un programa mixt de formació i ocupació, adreçat a persones desocupades majors de 30 anys. L’objectiu d’aquest projecte és qualificar professionalment els participants en un nivell inicial del Certificat de professionalitat d’Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria i Activitats auxiliars en agricultura.

 

Els alumnes  treballadors i les alumnes treballadores, mitjançant un contracte de formació amb l’Ajuntament de Calvià, realitzen diversos treballs d’interès general pel municipi: disseny, instal·lació i manteniment de jardineria i agricultura en zones verdes del municipi com són Galatzó,  la Llar de Gent Gran, en les zones verdes de la policia local, així com treballs de plantació, sembra i manteniment als horts urbans de Son Bugadelles. A més, col·laboram amb Calvià 2000 instal·lant una novedosa barrera vegetal devora la depuradora.

 

 

 

 

 

InfoCalvià, amb una durada de 12 mesos, és un programa de Formació i Ocupació cofinançat pel SOIB, adreçat a persones majors de 30 anys, en situació d’atur. 10 persones es podran beneficiar de la contractació, a l’hora que adquireixen el certificat de professionalitat “Activitats Administratives en la Relació amb el Client”, que conté mòduls d’administració, informàtica i anglès, amb la finalitat de millorar la seva qualificació professional i augmentar les possibilitats d’inserció laboral.

 

A més d’aprendre, les persones participants realitzaran una obra d’utilitat pública consistent a participar en diferents campanyes informatives municipals, fer mecanització d’enquestes; també donaran suport a campanyes de sensibilització que es duran a terme en platges del municipi, així com a l’Oficina del SAC de Palmanova, l’edifici consistorial de l’Ajuntament de Calvià, les instal·lacions esportives municipals i la Policia Local.Aquest programa està gestionat per l’Ajuntament de Calvià a través del SOIB.

 

 

 

 

SEGELL QUALITAT ISO 9001

 

 

 

Compartir