Programes IFOC de Contractació

971 134 613

Programes de contractació

Visibles
És un programa que permet que persones majors de 35 anys, inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB i que fa més d’un any que no treballen, puguin ser contractades per l’Ajuntament per desenvolupar treballs d’interès general i/o social durant 6 mesos.

Joves qualificats
És un programa que permet que joves d’entre 18 i 30 anys, que estan desocupats, amb una formació acadèmica o professional de grau superior acreditada; i que tinguin capacitat tècnica i de gestió suficients, siguin contractats per l’Ajuntament per desenvolupar treballs d’interès general i / o social durant almenys 9 mesos.

 

Programes de millora de l’ocupabilitat

Soib Jove itineraris integrals d’inserció
És un programa dirigit a joves entre 16 i 30 anys que tenen especials dificultats per trobar ocupació i que estan inscrits com a demandants d’ocupació en el SOIB i en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. La participació en aquest programa et permet rebre acompanyament individual i grupal per desenvolupar el teu propi projecte professional i trobar ocupació.

Compartir