Programes IFOC de Contractació

971 134 613

Programes de millora de l’ocupabilitat

 

REACTIVA
És un programa, subvencionat pel SOIB i cofinançat pel Fons Social Europeu, per a la contractació de persones en edat laboral inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB, amb la finalitat de desenvolupar obres d’interès social, com a manteniment d’instal·lacions i jardins, tasques de suport administratiu en àrees municipals, etc.

 

Més informació: convocatoria SOIB Reactiva 2020

 

SOIB Dona

És un programa, subvencionat pel SOIB, enfocat a promoure la inserció laboral de dones víctimes de violència masclista, a través d’un contracte de treball durant un període de dotze mesos en diferents àrees de l’Ajuntament de Calvià, duent a terme obres d’interès social, amb la finalitat de promoure la seva independència econòmica i apoderament, al mateix temps que es reforcen les possibilitats d’una posterior inserció laboral estable.

 

Més informació: convocatòria SOIB Dona 2020-2021

971 134 613

Compartir