Programes IFOC de Contractació

971 134 613

Programes de millora de l’ocupabilitat

 

SOIB Reactiva
És un programa, subvencionat pel SOIB i cofinançat pel Fons Social Europeu, per a la contractació de persones en edat laboral inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB, amb la finalitat de desenvolupar obres d’interès social, com a manteniment d’instal·lacions i jardins, tasques de suport administratiu en àrees municipals, etc.

 

Més informació: convocatoria SOIB Reactiva 2022

 

SOIB Dona

És un programa, subvencionat pel SOIB, enfocat a promoure la inserció laboral de dones víctimes de violència masclista, a través d’un contracte de treball durant un període de dotze mesos en diferents àrees de l’Ajuntament de Calvià, duent a terme obres d’interès social, amb la finalitat de promoure la seva independència econòmica i apoderament, al mateix temps que es reforcen les possibilitats d’una posterior inserció laboral estable.

 

Més informació: convocatòria SOIB Dona 2022-2024

 

SOIB Jove – Qualificats
El Programa SOIB JOVE Qualificats és un programa per a contractar persones joves aturades majors de 18 i menors de 30 anys, inscrites al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb una titulació universitària o de formació professional de grau superior o certificats de professionalitat de nivell 3. L’objectiu d’aquest programa és millorar la seva ocupabilitat amb l’exercici pràctic dels coneixements adquirits en la formació i les àrees de coneixement i, d’aquesta manera, augmentar les seves possibilitats d’inserció posterior al mercat laboral. Enllaç per a més informació:
 

Més informació: SOIB Jove – Qualificats Entitats Locals 2022

971 134 613

Compartir