Trobareu tota la informació per presentar les ajudes a www.calvia.com/ayudas3000 o pitjant damunt de la imatge. Les ajudes s’han de presentar de forma telemàtica.

Del dilluns 19 d’abril al divendres 14 de maig, es podran presentar les sol·licituds per les ajudes directes per al sector productiu que engega l’Ajuntament de Calvià, amb un total de 3.000.000 euros, dels quals 2.022.000 els aporta l’Ajuntament i la resta (489.243 euros cadascun) el proporcionaran el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca.
Es tracta d’ajudes directes amb una quantitat fixa de 3.000 euros per centre de treball o establiment, amb un màxim de dos establiments per persona, és a dir, amb un màxim de 6.000 euros d’ajudes per persona.
Aquesta convocatòria introdueix una sèrie de novetats respecte a altres ajudes, amb el doble objectiu d’arribar al màxim de gent possible i simplificar i agilitzar els tràmits.
La primera novetat és que, per sol•licitar l’ajuda, només serà necessari aportar una declaració responsable, com a garantia que es compleixen amb els requisits de la convocatòria, que posteriorment podrà comprovar l’administració, i no serà necessari justificar a posteriori la inversió que realitzi la persona beneficiària.
Una altra de les novetats destacades és que les persones que al llarg de 2020 hagin contret deutes tributàries i davant la Seguretat Social, o tinguin deutes davant l’administració, i que no siguin superiors a les subvencions que puguin rebre, podran sol•licitar l’ajuda. Sense perjudici que tindran dret a l’ajut si, en el cas d’existir un deute anterior a 2020 i superior a aquesta ajuda, la persona beneficiària procedeix a regular la seva situació en el període de subsanació que s’estableixi.

Activitats subvencionables

a) Activitats de restauració, gimnasos, escoles de dansa, sales de ball i discoteques que no hagin estat beneficiaris de qualsevol de les convocatòries d’ajuts per pal·liar els efectes de la COVID-19 implementades per la Fundació Mallorca Turisme del Consell de Mallorca, dirigides a aquests sectors, per no complir algun o alguns dels requisits. Cal indicar quin és el requisit pel qual no s’ha obtingut l’ajut de la referida convocatòria.
b) Activitats d’oci nocturn.
c) Comerç a la menuda de productes o serveis de bugaderia, agències de viatges, rentat de cotxes (excepte estacions de servei), ferreteria, drogueria, merceria, dietètica, estètica, perruqueria, perfumeria, cosmètica, tatuatges, instituts de bellesa, decoració, plantes, floristeries i herbes en herbolari.
d) Parcs d’atraccions de caràcter estable, centres d’oci, minigolf, kàrting, lloguer de bicicletes (s’exclouen expressament els establiments de jocs recreatius, cases d’apostes o similars i anàlogues).
e) Estudis fotogràfics i foto-servei, venda de llibres i premsa, papereria, impremta i copisteria.
f) Comerç a la menuda de productes tèxtils, confecció, calçat, pells, articles de cuir, souvenirs, confeccions per a la llar, articles esportius.
g) Comerç a la menuda d’articles de joieria, rellotgeria, argenteria, bijuteria, porcellana i joguines.
h) Comerç a la menuda de productes alimentaris i begudes en general (excepte hipermercats i grans superfícies), forns, botigues de queviures, supermercats, botelleries, carnisseries, pastisseries, fruiteries, sempre que no hagin romàs oberts al públic més de nou mesos durant l’any 2020.
i) Granges escola. S’entenen inclosos dins d’aquest apartat els establiments amb títol habilitant de Centre Mediambiental Cultural així com aquells que hagin obtingut el títol habilitant equivalent a granja escola a través de la legislació agrària
j) Comerç a la menuda de productes i serveis per a animals domèstics (excepte centres o clíniques veterinàries).

 

Compartir