Nota de premsa del 19 d’agost

L’Ajuntament de Calvià, a través de l’Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC) i de tots els seus organismes públics (Calvià 2000, Oficina Municipal de Tributs, IMEB i Llar de Calvià) ha iniciat entre el desembre de 2020 i l’abril de 2021 la contractació de 106 places de treball, durant un període de 4 mesos.

Totes aquestes contractacions s’han emmarcat en el Programa Reactiva 2020, la iniciativa posada en marxa pel SOIB que s’executa en col·laboració amb les corporacions locals, i es configura com una política activa de foment de l’ocupació.

El programa SOIB Reactiva es cofinança amb fons del FSE (Fons Social Europeu), en el marc dels Programes Operatius d’Ocupació Juvenil i Regional 2014-2020; amb fons procedents de l’Estat a través de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals; amb fons per afavorir el turisme sostenible a través de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible, i amb una aportació de l’Ajuntament de Calvià de 269.294,96 €.

Calvià ha comptat amb un finançament de 1.006.064,84 € que ha permès contractar 106 persones en dos torns de contractació de 4 mesos de durada cadascun.

Tres línies de contractació

El programa ha constat de dos torns i ha contemplant tres línies de contractació diferents, majoritàriament per a persones empadronades a Calvià:

Línia 1: Dirigida a 28 joves desocupats menors de 30 anys inscrits en el sistema nacional de Garantia Juvenil. Les ofertes laborals adreçades a aquest col·lectiu han englobat tant perfils que requereixen d’estudis superiors (cicles formatius de Grau Superior o Estudis Universitaris) com perfils professionals, com per exemple, de personal de neteja, cuina o oficines.

Línia 2: Dirigida a 26 persones aturades de llarga durada, majors de 30 anys, inscrites com a desocupades en el SOIB durant almenys 12 dels últims 18 mesos. En aquest cas s’han ofert llocs de treball relacionats amb el manteniment d’edificis i d’equipaments urbans.

Línia 3: Dirigida a 52 persones desocupades, majors de 30 anys, inscrites un mínim de 3 mesos com a desocupades en el SOIB o amb una durada inferior en el cas de persones provinents d’un ERTO. Aquesta línia s’ha dirigit, entre d’altres, a perfils administratius, personal de manteniment d’edificis, auxiliars de geriatria i personal de neteja.

Compartir